Ensayos Clínicos

Código del ensayo

ML42283. ROC-CPN-2020-01. (EC LUPA-01)

Ensayo

An observational study to monitor lung cancer patients activity and assess performance status through a wearable device. Lupa-01

Estado

En proceso de aprobación

Tipo de ensayo

Observacional prospectivo

Tipo de terapia

Situación clínica

TODOS

Tipo de patología

Tórax

Localización del tumor

Pulmón

Centro

Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid)